Op zoek naar, of heeft u een Amerika beoordeling? Doe actief mee aan het beoordelingsprogramma van USA4ALL. Hier treft u reiservaringen aan, zoals u ze nergens anders zult tegenkomen. De meest uitgebreide recensies en beschrijvingen van hotels, motels, vliegmaatschappijen, autoverhuurders, reisorganisaties en restaurants. Ervaringen van reizigers die u voorgingen vertellen u wat u het beste kunt doen. Ervaringen van andere reizigers zijn voor een goede vakantievoorbereiding onontbeerlijk en daarom steekt USA4ALL veel energie in haar beoordelingsprogramma. Heeft u zelf al ervaring met één van de genoemde onderdelen? Dan nodigen wij u van harte uit die ervaring met ons en onze bezoekers te delen. U helpt anderen enorm door beoordelingen toe te voegen. Staat een item, wat u zou willen beoordelen, nog niet in onze database? Mail ons dan de gegevens door en wij plaatsen het binnen 48 uur zodat u alsnog een beoordeling kunt toevoegen. Dat is nog eens echte USA4ALL service.

Mogen wij u uitnodigen om mee te doen? Bedankt namens USA4ALL en onze bezoekers. Lees voor alle zekerheid wel even de richtlijnen voor het plaatsen van een beoordeling.

Klik hier om naar alle beoordelingen te gaan.

Zoek in alle beoordelingen.

Vul hier onder uw zoekopdracht in.

 

Richtlijnen

Ons reviewprogramma geeft u de mogelijkheid uw ervaringen met hotel/motels/autoverhuurders/vliegmaatschappijen/ reisorganisaties etc. te delen met een groot publiek.

Om ervoor te zorgen dat de wijze van reviews posten ongeveer gelijk is aan de inmiddels op de website aanwezige reviews heeft USA4ALL een aantal richtlijnen moeten opstellen. Zie de richtlijnen dan ook als handig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat uw toevoegingen niet voor niets worden gedaan. Het is de bedoeling dat uw review anderen helpt bij het maken van de juiste keuzes. Alleen voor de moeite al om een review te plaatsen danken wij u dan ook hartelijk. Helpt u ons a.u.b. bij het ordelijk houden van de reviews.

Vul een review eerlijk en betrouwbaar in, zorg ervoor dat uw informatie die u invoert klopt. Valse reviews worden verwijderd indien USA4ALL dit bemerkt. Om de database met reviews eerlijk en zuiver te houden verzoeken wij u dus alles naar eer en geweten in te vullen.

  • Bij het invullen van een review is het van belang dat u alle relevante gegevens invult en dat u zo concreet en duidelijk mogelijk bent. Probeer een review altijd zonder emotie in te vullen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat slechte reviews zo zakelijk en duidelijk mogelijk moeten worden beschreven. Bij zowel positieve als negatieve reviews dient u zo uitgebreid als mogelijk te zijn zodat lezers er ook wat aan hebben.
  • Reviews op basis van “horen zeggen” staan wij niet toe. Dus u mag uitsluitend over uw eigen ervaringen een oordeel plaatsen. Focus u bij het maken van een review op datgene waar u een review over wilt plaatsen. Wijk dus niet uit naar andere zaken dan het onderwerp waarover de review gaat.
  • Ga in uw eigen review nooit in op andere op de site aanwezige reviews. Als voorbeeld: u leest een review van iemand anders waar u het absoluut niet mee eens bent. Ga dan niet in uw eigen review verwijzen naar andere reviews en/of posters waar u het absoluut niet mee eens bent.
  • Reviews mogen in ieder geval niet uit de volgende onderdelen bestaan: vulgair taalgebruik, obsceen gedrag, discriminerend zijn, seksuele uitspattingen en termen, scheldwoorden, ander niet passend gedrag. De normale netetiquette dient te worden gehanteerd.
  • Gebruik in uw review geen tijdsgebonden uitlatingen. Als voorbeeld: over drie maanden heeft het hotel een speciale aanbieding. Dergelijke uitlatingen zijn niet toegestaan vanwege het feit dat ze daarmee tijdsgebonden worden en reviews na een bepaalde tijd niet meer nuttig zijn voor onze bezoekers. Voorkom dit te allen tijde.
  • Een review mag niet commercieel van aard zijn. Reclame maken is uit den boze.
  • Alle geplaatste reviews worden eigendom van USA4ALL. Op geen enkele wijze kunt u USA4ALL verplichten reviews te verwijderen en/of aan te passen om welke reden dan ook. U kunt uiteraard wel het verzoek tot aanpassing van een review doen indien u dit noodzakelijk acht. Het is aan USA4ALL dit al dan niet te honoreren.
  • USA4ALL behoudt zich het recht voor reviews te weigeren en/of na plaatsing alsnog te verwijderen en/of aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
  • Reviews dienen alleen betrekking te hebben tot de Verenigde Staten. Dus geen beoordeling over autohuur in Bijvoorbeeld Duitsland.

Let op:

Het plaatsen van een review is pas mogelijk wanneer er een item aanwezig is in de database. Het item kan een hotel, motel, vliegmaatschappij, etc. etc. zijn. Indien u graag een Amerika beoordeling schrijft over een item wat nog niet aanwezig is in onze database dan kunt u ons een verzoek sturen een bepaald item te plaatsen. In bijna alle gevallen zal USA4ALL het verzoek tot het plaatsen van een item honoreren. Ook kunt u zelf items toevoegen op verzoek. U dient daarvoor contact op te nemen met USA4ALL.

Klik hier om naar alle beoordelingen te gaan.

Amerika beoordelingen