Amerika is in rep en roer, van de oost- tot aan de westkust gaan duizenden demonstranten de straat op om gebruik te maken van hun recht op demonstratie.
Eric Garner, een 43 jarige zwarte man van 160 kg en 1.93m groot, was al meerdere malen gearresteerd voor het illegaal verkopen van sigaretten op straat. Daarnaast had hij al meerdere antecedenten op zijn record staan, zoals diefstal, geweld, marijuana bezit, opgeven van een valse naam & diefstal met geweld. Op 17 juli 2014 liep een poging om hem aan te houden uit op zijn voortijdige dood.

Garner werd op 17 juli 2014 rond 16.45 uur benaderd door politie in burger. De agent Justin Damico, sprak Garner aan op het illegaal verkopen van sigaretten op straat. Garner gaf aan op dat moment geen sigaretten te verkopen en vroeg de agent hem met rust te laten. Verder meende Garner het slachtoffer te zijn van ongepaste benadering door de agent. Hij gaf aan moe te worden van agenten die hem constant lastig vielen zonder echte reden. Inmiddels waren er meerdere agenten ter plaatse en maakte men aanstalten om Garner te arresteren. Daar ging het fout. Garner was opgewonden en verbaal opstandig en alhoewel hij geen geweld gebruikte en ook niet gewapend was, besloten de agenten Garner onder controle te nemen met als doel hem te arresteren. Garner was te opgewonden om daar direct gehoor aan te geven en trok zijn armen terug toen agenten die probeerde vast te pakken.

Eric-GarnerVanaf dat moment gaat alles in een stroomversnelling en Daniel Pantaleo pakt in zijn hoedanigheid als agent, Garner in een zogenaamde chokehold met als doel hem onder controle te krijgen. Als Garner uiteindelijk naar de grond wordt gebracht blijft Pantaleo met forse kracht de chokehold toepassen om vervolgens na enkele seconden met twee handen fors op het hoofd van Garner te drukken. Ook als Garner klaagt niet te kunnen ademen blijft het fysieke geweld doorgaan om hem onder controle te krijgen. Als vervolgens Garner in bewusteloze toestand geraakt laat men hem roerloos op straat liggen.

Pas na 4 minuten bewusteloos op de grond te hebben gelegen gaat men pogen eerste hulp toe te passen op Garner, om hem uiteindelijk op een brancard af te voeren. Een uur later wordt Garner officieel dood verklaard door de behandelend arts.
Vrij direct na dit incident worden de hulpverleners op non actief geplaatst en Daniel Pantaleo moest zijn dienstwapen en badge tijdelijk inleveren. Justin Damico kreeg een tijdelijke bureau functie toegewezen.

Daniel Pantaleo wordt algemeen beschouwd als de verantwoordelijke voor het overlijden van Garner. Hij werkt al 8 jaar als agent in New York en heeft al eerder ter discussie gestaan met betrekking tot het al dan niet correct toepassen van regels van de New Yorkse politie. De lijkschouwer belast met het onderzoek naar de dood van Garner, stelt vast dat hij om het leven is gekomen door toegepaste druk op de nek en andere delen van het lichaam in combinatie met overgewicht, Astma & hartproblemen. De officiële doodsoorzaak is “overlijden door toedoen van een ander”.

Naar aanleiding van deze conclusie besluit de openbare aanklager een grand jury samen te stellen die moet onderzoeken of Daniel Pantaleo dient te worden vervolgd voor een strafbaar vergrijp. Een grand jury beslist niet over schuld maar enkel en alleen of er voldoende redenen zijn voor een aanklacht. Ze hebben daarbij de mogelijkheid om meerdere en uiteenlopende wetten toe te passen op het incident. Zo kan men besluiten dat betrokkenen dienen te worden aangeklaagd voor moord, dood door schuld, ongeoorloofd geweld, buiten proportioneel geweld, etc.

Op 3 december 2104 besloot de grand jury dat er niet genoeg redenen waren om Daniel Pantaleo te vervolgen voor enig strafbaar verwijtbaar gedrag. Duizenden mensen besluiten de straat op te gaan om te protesteren. Velen zijn het duidelijk niet eens met de conclusie en wellicht is het incident in Ferguson mede verantwoordelijk voor deze protesten. Feit is dat grote groepen mensen zich achtergesteld voelen ten opzichte van de rest van het volk. Velen geloven dat er nog steeds sprake is van raciale problemen.

Wat mij betreft staat het toegepaste geweld in dit geval niet in verhouding tot het gepleegde misdrijf. De man had een bekeuring kunnen krijgen of een oproep om te verschijnen voor de rechter. Een arrestatie was niet nodig geweest. Maar zelfs al zou dat wel zo zijn meen ik te kunnen vaststellen dat het toegepaste geweld excessief was. De toegepaste chokehold was overbodig en levert mijn inziens geen bijdrage aan het veilig naar de grond brengen van een arrestant, ongeacht het feit dat de man 160 kg woog. En ook hier, al zou dat wel zo zijn geweest dan was de choke in ieder geval niet meer noodzakelijk toen Garner al op de grond lag.
Alhoewel ik hier niet wil betogen dat Daniel Pantaleo een gevangenisstraf dient te krijgen. Dit incident moet wel reden zijn om eindelijk eens de onderliggende problemen aan te pakken in Amerika!

 

Johan

Eric Garner – een verhaal met diepere problemen in Amerika

door USA4ALL leestijd: 3 min
0
%d bloggers liken dit: