Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een beoordeling te plaatsen, bij prijsvragen en/of acties dan wel een inschrijving (fotowedstrijd) te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U hoeft u geen zorgen te maken dat er iets met uw gegevens gebeurd. De website van USA4ALL is namelijk beveiligd met een SSL certificaat.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aangezien er van tijd tot tijd wijzigingen plaats kunnen vinden, kan het voorkomen dat sommige informatie verouderd is. USA4ALL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Acties en/of pagina’s van derden

USA4ALL zet zich er voor in dat alle acties via onze website(s) zuiver verlopen, echter wij zijn niet verantwoordelijk voor de afhandeling van derden. USA4ALL biedt tickets aan van andere partijen, indien u deze aanschaft. Gaat een eventuele klachtenafhandeling ook via deze partijen. Klachten kunnen bij USA4ALL niet in behandeling worden genomen. Wij bieden echter een dienst aan om uw van het gemak te voorzien om u op onze site(s) de mogelijkheid te beiden om mee te doen aan acties en/of goederen aan te schaffen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij USA4ALL of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan USA4ALL. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door USA4ALL.

De foto’s die USA4ALL gebruikt op haar website zijn;

 • Uit de eigen collectie.
 • Aangeleverd door bezoekers en met toestemming geplaatst.
 • Van derden, waarbij USA4ALL tracht de rechtmakende partij te vermelden als bron. (USA4ALL doet haar uiterste best de rechtmatige eigenaar te traceren, mocht dit onverhoopt niet zijn gelukt dan kunt u ons een bericht sturen.)

Reisverhalen

Op alle verhalen berust copyright. De eigendomsrechten behoren toe aan de schrijver van het getoonde reisverhaal. Publicatierechten behoren toe aan de vereniging USA4ALL. De reisverhalen op deze site mogen enkel worden uitgeprint en niet gepubliceerd worden op andere websites zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website (USA4ALL);
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;